FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Veiklos

 

Asociacijos veiklos :

- Baltijos šalių mokslo politikos nukreiptos Lyčių lygybės problemai moksle spręsti stebėsena;

- Tarptautinių pajėgų mobilizacija BASNET Strategijos įgyvendinimui Baltijos šalių regione ir BASNET tinklo veiklos  koordinavimas;

- Gerosios praktikos sprendžiant moterų moksle problemą kaupimas ir sklaida;

- BASNET duomenų bazės atnaujinimas ir analizė;

- Kitos veiklos nukreiptos mokslininkių situacijai tiksliuosiuose moksluose ir AT gerinti.

 

1 Strateginis planas
2 Projektai
3 Renginiai
4 Metinės ataskaitos