FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Apie BASNET Forumą

BASNET Forumas tarptautinė asociacija, kurios pagrindą sudaro organizacijos FP6 projekto “Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas: Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose te chnologijose” (BASNET). Projekto metu buvo sukurtas unikalus bendradarbiavimo tinklas, jungiantis Baltijos šalių mokslininkes  ir mokslo politikus lyčių lygybei moksle užtikrinti.

Asociacijos tikslas stebėti kaip Baltijos šalių regione yra įgyvendinama BASNET projekto Stategija, kaupti ir skleisti gerąją praktiką sprendžiant Lyčių lygybės problemą moksle Rytų Europos šalių regione.

Pagrindiniai asociacijos uždaviniai:

- Palaikyti ir stiprinti unikalų Baltijos šalių mokslininkių ir mokslo politikų bendradarbiavimo tinklą;

- Siekti, kad mokslo  sistemos pokyčių, užtikrinančių lyčių lygybę moksle;

- Stiprinti nacionalinius mokslininkių, dirbančių tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose, bendradarbiavimo tinklus;

- Skatinti mokslininkes siekti mokslinės karjeros aukštumų;

- Sukurti, palaikyti ir periodiškai atnaujinti BASNET Forumas portalą ir duomenų bazę.

 

1 Resursai
2 Publikacijos
3 Istorija
4 Struktūra
5 Bendradarbiavimas
6 Statutas