FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Bendradarbiavimas
PDF Spausdinti El. paštas

2007 m BASNET tinklas tapo laikinuoju prestižinės Europinės mokslininkių organizacijos -Europos moterų mokslininkių platformos (EPWS)  nariu. BASNET Forumas buvo priimtas tikruoju EPWS nariu 2009.03.16d. Europos Moterų Mokslininkių Platforma yra tarptautinė skėtinė organizacija, jungianti moteris mokslininkes ir jų bendradarbiavimo tinklus. Ji buvo įkurta Europos Komisijos lėšomis 2005m.  Šiuo metu EPWS jungia 160 bendradarbiavimo tinklų, kurie jungia  30  šalių  mokslininkes  ir atstovauja daugiau nei 11 000 mokslininkių, dirbančių įvairiose mokslo srityse. Vienas iš pagrindinių EPWS tikslų - Europos Sąjungos mokslo politikos formavimas, atsižvelgiant į moterų mokslininkių poreikius. Tai naujas strateginis instrumentas Europos mokslo politikoje, papildantis pastarąją naujomis Europinio lygio iniciatyvomis, nukreiptomis į moterų skaičiaus moksle didinimą, jų lygiaverčio dalyvavimo mokslo vystymo ir mokslo politikos formavimo procesuose užtikrinimą, o tuo pačiu ir lygių galimybių įgyvendinimą moksle.

BASNET Forumas atstovauja tris Baltijos šalis (Lietuvą, Latviją ir Estiją) šioje  organizacijoje ir yra aktyvus jos narys. BASNET Forumo iniciatyva 2008.m. birželio 5-7 d. d. Vilniuje vyko pirmoji išvažiuojamoji EPWS asamblėja ir konferencija „Moterys formuoja mokslą“. Konferenciją rėmė LR Vyriausybė. Konferencijos globėja buvo tuometinė LR ŽŪ Ministrė Prof. K.D. Prunskienė. BASNET Forumas iniciatyva buvo suformuluotas ir pateiktas Europos parlamentarų iš Lietuvos paklausimas Europos Komisijai dėl ilgalaikės ES paramos EPWS organizacijai;    asociacija reklamuoja EPWS tikslus ir veiklą ivairių konferencijų ir tarptautinių susitikimų metu bei aktyviai dalyvauja Europos mokslo politikos debatų komiteto darbe svarstant įvairias mokslo problemas, susietas su lyčių lygybės aspektu. BASNET Forumas prezidentė Doc.  Dalia Šatkovskienė jau treti metai perrenkama  EPWS vykdomosios Tarybos nare.

BASNET Forumas taip pat bendradarbiauja ir su kitais mokslininkių tinklais, asociacijomis ir profesinėmis draugijomis, tokiomis kaip Lenkų Fizikų Draugija (PPS),   Tarptautine Taikomosios , ir Fundamentinės Fizikos Sąjunga (IUPAP) ir Amerikos Fizikų Draugija (APS).

Įdėjimui: http://www.epws.org/