FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Istorija
PDF Spausdinti El. paštas

 

Europos Komisijos FP6 projektas  “Baltijos šalių bendradarbiavimo tinklas: Moterys tiksliuosiuose moksluose ir aukštosiose technologijose” (BASNET) prasidėjo 2006. Jo pagrindinis tikslas  buvo sukurti Baltijos šalių strategiją užtikrinančią aktyvų moterų dalyvavimą tiksliųjų mokslų ir aukštųjų technologijų kūrimo srityse. Tuo tikslu nemažas buvo atlikti sociologiniai tyrimai trijose Baltijos šalyse, kurių pagrindu buvo išanalizuoti faktoriai lemiantys tokį menką moterų procentą šiose mokslo srityse Baltijs šalyse. Šios analizės rezultatai bei kitrų šalių patirties studijos parodė, kad greičiausias kelias situacijai pakeisti yra keisti regiono mokslo politiką. Gautų išvadų pagrindu buvo sukurta BASNET strategija“Moterys tiksliuosiuose moksluose ir AT“ baltijos šalims.

Unikalus mokslo politikų ir mokslininkių bendradarbiavimo tinklas leido apeiti institucinius barjerus siekiant įgyvendinti minėtą strategiją. Pavyzdžiui,   Lietuvos Mokslo ir Švietimo ministerija BASNET Strategijos pagrindu sukūrė ir patvirtino Lietuvos “Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimo Moksle“ stra tegiją ir jos įgyvendinimui numatė skirti Europos Struktūrinių fondų lėšas. BASNET Forumas yra nacionalinio LYMOS projekto, skirto sukurti struktūrinius pagrindus lyčių lygybei įgyvendinti Lietuvos moksle  partneris. Finansinės galimybės įgyvendinti BASNET Strategijos principus  nacionaliniu lygiu yra diskutuojamos ir kitose Baltijos šalyse. BASNET projekto tęstinumo užtikrinimui projekto partneriai nusprendė įkurti tarptautinę asociaciją BASNET Forumas. Jos misija mobilizuoti asociacijos narių pajėgas  BASNET strategijos “Moterys moksle ir aukštosiose technologijose” įgyvendinimui Baltijos šalių regione.