FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Projektai
PDF Spausdinti El. paštas
* Asociacija inicijavo ir aktyviai dalyvavo kuriant nacionalinio LYMOS projekto koncepciją ir ruošiant paraišką. Projekto tikslas sukurti struktūrinius pagrindos lyčių lygybės moksle užtikrinimui Lietuvoje. LYMOS projektas prasidės 2010m. Jo trūkmė 2 metai. BASNET Forumas yra projekto partneris. Projektas bus finansuojamas ES struktūrinių fondų lėšomis.

* Asociacija pateikė paraišką tarptautiniam projektui”Patirties sklaida sprendžiant lyčių lygybės moksle problemą”  pagal Rytų partnerystės programą bei dvi paraiškas LMT paramai gauti ir gavo lėšas Asociacijos internetiniam BASNET Forumas portalui sukurti bei nario mokesčiui EPWS už 2009m apmokėti.

* Projekto aprašymas