FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Sveikiname apsilankius mūsų tinklalapyje!

SAPGERIC 2013 First Announcement


BASNET Forumas tai Lietuvoje registruota tarptautinė asociacija, kurios pagrindą sudaro institucijos, įeinančios į unikalų bendradarbiavimo tinklą, jungiantį tiksliųjų  mokslų ir aukštųjų technologijų srityse dirbančias mokslininkes ir mokslo politikus lyčių lygybės moksle problemai Baltijos šalyse spręsti.

Misija

Mobilizuoti asociacijos narių pajėgas  BASNET strategijos “Moterys moksle ir aukštosiose technologijose” įgyvendinimui Baltijos šalių regione.

Vizija

Įtvirtinti lyčių lygybės principų įgyvendinimą visuose mokslo sistemos lygmenyse Baltijos šalių  regione, sudarant palankias sąlygas moterims mokslininkėms panaudoti  lygiai su vyrais savo talentus ir gebėjimus visuose mokslo ir mokslo politikos hierarchijos lygmenyse: mokslo tyriamajame darbe, akademinėje-pedagoginėje veikloje, mokslo valdyme, mokslo  politikos kūrime ir jos įgyvendinime.

Lyčių lygybės problemos esmę sudaro horizontali lyčių segregacija skirtingose mokslo srityse ir vertikali lyčių stratifikacija aukščiausiuose akademiniuose ir mokslo valdymo lygmenyse. Baltijos šalyse , kaip ir daugelyje Europos ir pasaulio šalių, moterų mokslininkių karjeros perspektyvos moksle yra santykinai blogesnės nei vyrų mokslininkų, todėl dalis mokslininkių palieką mokslą ir renkasi kitas veiklos sritis. To pasekoje  nepilnai panaudojamas turimas ir taip ribotas  mokslininkų potencialas. Manoma, kad  toks neracionalus žmogiškųjų resursų panaudojimas gali turėti ateityje neigiamų padarinių MTEP ir stabdyti Baltijos šalių ekonomikos raidą. Lyčių lygybės problema  tiesiogiai siejasi su  su demokratinės visuomenės samprata. Kol moterys nėra pilnai atstovaujamos lyderiaujančiuose visuomenės lygmenyse, profesiniame ir ekonominiame gyvenime, tol negalima teigti, kad moterys yra pilnai lygiateisės.